Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 - Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε Χαλκιδικής